شاخص فرصتهای شغلی ایالات متحده به ۸.۱۲۳ میلیون رسید

شاخص فرصتهای شغلی

شاخص فرصتهای شغلی و بررسی گردش کار ایالات متحده یا همان JOLTS در ارزیابی ماه مارس که انتظارات برای شاخص عدد ۷.۵ میلیون بود به عدد ۸.۱۲۳ میلیون رسید.

دوره گذشته عدد ۷.۳۶۷ میلیون بوده است.

این گزارش در زمان ریاست جانت یلن در فدرال رزرو جز شاخص های با اهمیتی بود که پس از آن مورد توجه بازار قرار نگرفت اما با توجه به شرایط فعلی و تمرکز فدرال رزرو بر روی هدف حداکثر اشتغال به تدریج می تواند اهمیت خود را بازیابد.
اهمیت این شاخص از این جهت است که گفته می شود یکی از دلایل گزارش ضعیف اشتغال ایالات متحده در ماه آوریل به عدم تمایل افراد به حضور در بازار کار بر می گردد و شرکت ها جهت حفظ و جذب نیروی کار ممکن است دستمزدها را افزایش دهند که این می تواند از عوامل ایجاد تورم باشد.

با این حال داده مربوط به ماه مارس است و شرایط ماه آوریل بیشتر مورد توجه است.

 

اشتغال کامل چیست؟
یک وضعیت اقتصادی است که یک کشور از تمامی منابع کاری خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنداشتغال کامل بالاترین میزان نیروی کار است که میتوان در هر زمانی در یک اقتصاد بکار گرفته شود.  در این خبر رئیس جمهور ایالات متحده ده سال زمان برای رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل دانست.
معمولا اشتغال کامل به معنای واقعی کلمه غیر قابل تحقق است. اشتغال کامل به معنی بیکاری صفر. بر همین اسا تحلیلگران و اقتصاد دانان سطوح مختلفی رو برای اشتغال کامل تعیین میکنند. این یعنی نرخ بیکاری در سطوح پایین(نه نرخ صفر).
چرا که امکان عملی برای از بین بردن همه بیکاری وجود ندارد.

از منظر ساختاری پیشرفت در زمینه های فناوری میتونه باعث دور شدن اقتصاد از اشتغال کامل شود. به عنوان مثال وقتی کارخانجاب با ربات ها و هوش مصنوعی تجهیز شود، کارگران بیکار میمانند.

از نظر اصطکاکی برخی بیکاری ها اجتناب ناپذیر است. جستجوی شغل جدید و یا استخدام کارمند جدید و منطبق کردن کارگران با شغل مناسب میتونه در بیکاری موثر باشد.
بنابراین اقتصاد دانان بر کاهش بیکاری دوره ایی تمرکز دارند تا اقتصاد کشور را به سمت سطوح اشتغال کامل هدایت کنند.

 

در این خبر می خوانید شاخص فرصتهای شغلی و بررسی گردش کار ایالات متحده یا همان JOLTS در ارزیابی ماه مارس که انتظارات برای شاخص عدد ۷.۵ میلیون بود به عدد ۸.۱۲۳ میلیون رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews