شاخص سنتیمنت سرمایه گذار ناحیه یورو ارزیابی ماه می

شاخص سنتیمنت سرمایه گذار ناحیه یورو ارزیابی ماه می

عدد واقعی ۲۲.۶-🔻

عدد مورد انتظار ۲۱.۷-

عدد قبلی ۱۸-

📃روحیه سرمایه گذاران ناحیه یورو به پایین ترین سطح خود از ژوئن ۲۰۲۰ رسیده و اکنون برای سومین ماه متوالی سقوط کرده است. تاثیر ادامه درگیری روسیه و اوکراین همچنان در حال افزایش است زیرا شاخص شرایط فعلی نیز از ۵.۵- در آوریل به ۱۰.۵- در ماه می کاهش یافته است.
سنتیکس خاطرنشان می کند که یک “طوفان کامل” در اقتصاد جهانی در حال وقوع است و برای اروپا “رکود در حال آشکار شدن است”.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews