شاخص سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

شاخص سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۰.۸٪🔻

عدد مورد انتظار ۱٪

عدد قبلی ۲.۱٪-

شاخص خالص سفارشات کالاهای بادوام

عدد واقعی ۱٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۵٪

عدد قبلی ۰.۶٪-

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews