شاخص خرده فروشی کانادا ارزیابی ماه فوریه

شاخص خرده فروشی کانادا ارزیابی ماه فوریه

عدد واقعی ۰.۱٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۴٪-

عدد قبلی ۳.۲٪

شاخص خالص خرده فروشی کانادا ارزیابی ماه فوریه

عدد واقعی ۲.۱٪🔺

عدد مورد انتظار ۰.۴٪

عدد قبلی ۲.۵٪

 

شاخص هزینه تولید کننده کانادا ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۴٪🔺

عدد مورد انتظار ۲٪

عدد قبلی ۳.۱٪

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews