شاخص خرده فروشی ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

شاخص خرده فروشی ایالات متحده ارزیابی ماه مارس

عدد واقعی ۰.۵٪🔻

عدد مورد انتظار ۰.۶٪

عدد قبلی ۰.۳٪

خالص خرده فروشی

عدد واقعی ۱.۱٪🔺

عدد مورد انتظار ۱٪

عدد قبلی ۰.۲٪

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری

عدد واقعی ۱۸۵K🔺

عدد مورد انتظار ۱۷۲K

عدد قبلی ۱۶۶K

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews