شاخص خرده فروشی انگلستان به عدد ۵.۴٪???? رسید

خرده فروشی انگلستان در ارزیابی

شاخص خرده فروشی انگلستان در ارزیابی ماه مارس که انتظارات برای آن عدد ۱.۵٪ بود به عدد ۵.۴٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۲.۱٪ بوده است.

شاخص در ارزیابی سالانه مارس نیز که پیش بینی برای آن عدد ۳.۵٪ بود به عدد ۷.۲٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۳.۷٪- بوده است.

خالص خرده فروشی نیز که انتظارات برای آن در ارزیابی ماه مارس عدد ۱.۹٪ بود به عدد ۴.۹٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۲.۴٪ بوده است.

 

✅ارزیابی سالانه شاخص به دلیل تنظیمات اثر پایه پاندمی خیلی قابل استناد نیست و داده های فصل دوم می تواند تصویر بهتر و دقیق تری از نحوه بازگشت اقتصادی انگلستان پس از بازگشایی ها ارائه کند.

#UK #Retailsales

 

شاخص خرده فروشی

شاخص تورمی خرده فروشی تقاضای مصرف کننده را برای محصول نهایی با در نظر گرفتن خرید کالاهای بادوام و غیر با دوام در یک بازه زمانی مشخص می کند.
این داده به شکل ارزیابی ماه به ماه و یا مقایسه سالیانه هر ماه منتشر می شود.
داده ای دقیق جهت ارزیابی سلامت اقتصاد بسیار مهم است. چرا که ۲/۳ تولید ناخالص داخلی یک کشور را هزینه های مصرف کننده در بر می گیرد.
خرده فروشی شاخص اقتصادی مناسبی جهت سنجش وضعیت اقتصادی است. و تعیین می کند که اقتصاد در مسیر رونق یا رکود حرکت می کند.
آمار خرده فروشی از کلیه فروشگاه های خدمات غذایی و فروشگاه های خرد جمع آوری می شود.
داده اقتصادی مثبت معمولا حرکات مثبتی را در بازار سهام بسته به شرایط آن برهه سبب می شود.
به عنوان یک اندیکاتور پیشرو داده ای به مراتب بالاتر از انتظارات برای سهامداران شرکت های خرده فروش امری مثبت تلقی می شود. چرا که به معنای درآمد بیشتر می باشد.
اقتصادی شکوفا برای همه اقشار خبر خوبی است، اما ارقام ضعیف و انقباض اقتصاد به معنای کاهش فشارهای تورمی است. که در این شرایط امکان دارد سرمایه گذاران را به سوی خرید اوراق سوق دهد.

در این خبر می خوانید شاخص خرده فروشی انگلستان در ارزیابی ماه مارس که انتظارات برای آن عدد ۱.۵٪ بود به عدد ۵.۴٪???? رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews