شاخص خرده فروشی انگلستان بالاتر از انتظارات

شاخص خرده فروشی انگلستان در ارزیابی ماه اکتبر که انتظارات برای آن عدد ۰.۵٪ بود به عدد ۰.۸٪🔺 رسید.

 

دوره گذشته عدد ۰.۲٪- بوده است.

 

شاخص در معیار سالانه که پیش بینی عدد ۲٪- بود عدد ۱.۳٪-🔺 منتشر شد.

 

خالص خرده فروشی نیز که انتظارات برای آن در معیار ماهانه عدد ۰.۶٪ بود عدد ۱.۶٪🔺 چاپ شد.

 

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews