شاخص خرده فروشی انگلستان ارزیابی ماه مارس

🇬🇧

 

شاخص خرده فروشی انگلستان ارزیابی ماه مارس

 

عدد واقعی ۱.۴٪-🔻

 

عدد مورد انتظار ۰.۳٪-

 

عدد قبلی ۰.۳٪-

 

 

شاخص خالص خرده فروشی انگلستان ارزیابی ماه مارس

 

عدد واقعی ۱.۱٪-🔻

 

عدد مورد انتظار ۰.۴٪-

 

عدد قبلی ۰.۹٪-

 

 

📃اعداد ضعیف هستند زیرا بحران هزینه زندگی که در بریتانیا عمیق تر می شود احتمالاً بر فعالیت مصرف تأثیر می گذارد.

بزرگترین عامل کاهش خرده فروشی مربوط به خرده فروشی های غیر فروشگاهی است که در آن حجم فروش در طول ماه ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با این حال، حجم کلی خرده‌فروشی همچنان ۲۰.۳ درصد بالاتر از سطح قبل از پاندمی یعنی فوریه ۲۰۲۰ بوده است.

 

با نگاهی بیشتر به جزئیات، حجم فروش فروشگاه های مواد غذایی در ماه مارس ۱.۱ درصد کاهش یافته در حالیکه حجم فروش سوخت خودرو ۳.۸ درصد نزول کرده است.

 

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews