شاخص خرده فروشی آلمان تغییرات ماهانه مارس

شاخص خرده فروشی آلمان تغییرات ماهانه مارس

عدد واقعی ۰.۱٪-🔻

عدد مورد انتظار ۰.۳٪

عدد قبلی ۰.۳٪

شاخص خرده فروشی آلمان تغییرات سالانه ماهانه مارس

عدد واقعی ۲.۷٪-

عدد قبلی ۷٪

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews