شاخص تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ارزیابی مقدماتی فصل اول

شاخص تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ارزیابی مقدماتی فصل اول

عدد واقعی ۱.۴٪-🔻

عدد مورد انتظار ۱.۱٪

عدد قبلی ۶.۹٪

شاخص هزینه تولید ناخالص داخلی ایالات متحده

عدد واقعی ۸٪🔺

عدد مورد انتظار ۷.۲٪

عدد قبلی ۷.۱٪

 

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری

عدد واقعی ۱۸۰K

عدد مورد انتظار ۱۷۸K

عدد قبلی ۱۸۴K

📃ایالات متحده قوی ترین رشد سالانه را در سال ۲۰۲۱ از سال ۱۹۸۴ داشته، اما تجارت و موجودی انبارها در فصل اول وزنی در این نزول داشتند.
در این گزارش رقم تورمی ۸٪ همچنان یک مشکل محسوب می شود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews