شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان تغییرات فصلی فصل اول

شاخص تولید ناخالص داخلی آلمان تغییرات فصلی فصل اول

عدد واقعی ۰.۲٪

عدد مورد انتظار ۰.۲٪

عدد قبلی ۰.۳٪-

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

نوسانات

نوسانات چیست؟

نوسانات چیست؟ نوسانات معیاری آماری از پراکندگی بازده برای یک شاخص اوراق بهادار یا بازار معین است. در بیشتر موارد، هر چه نوسانات بیشتر باشد،

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews