شاخص تولیدات صنعتی آلمان

بخش تولیدیPMI آلمان

شاخص تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماه دسامبر:

شاخص تولیدات صنعتی آلمان که انتظارات بازار برای آن عدد ۰.۳٪ بود به عدد ۰٪ رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۹٪ بوده است.

با توجه به اقدامات تعطیلی و جهش موارد کووید این داده خیلی تعجب آور نیست. و چشم انداز فصول دوم و سوم سال جاری همچنان مورد توجه است.

 

یورو به کدام جهت خواهد رفت؟

 

شاخص تولیدات صنعتی IPI:

گزارش  تولیدات صنعتی آلمان بصورت ماهانه منتشر میشود و میزان تولیدات صنایع، معادن(خدمات حفاری در میادین گاز و نفت) و تولیدات برق و گاز را نسبت به سال پایه(سال ۲۰۱۲) اندازه گیری میکند.
انجمن های صنعتی و سازمان های دولتی با استفاده از فرمول هایی این شاخص را ارائه میدهد.
داده های صنعتی برای مدیران تولید و سرمایه گذاران بسیار مفید است.

این شاخص سلامت اقتصاد را نشان میدهد. اما نباید معیاری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود( چرا که بخشIPI ارزش افزوده را در بخش خرده فروشی در نظر نمیگیرد). پس توجه به این نکته مهم است که این شاخص سهم پایینی در رشد اقتصاد دارد.

در عین حال سرمایه گذاران میتوانند در زمان رکود و یا رونق اقتصادی از این داده سرنخی را دریافت کنند.

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews