شاخص تولیدات صنعتی آلمان کمتر از انتظارات

شاخص تولیدات صنعتی آلمان

شاخص تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماه فوریه که انتظارات برای آن عدد ۱.۶٪ بود به عدد ۱.۶٪-???? رسید.

دوره گذشته عدد ۲.۵٪- بوده است.

شاخص تراز تجاری این کشور نیز که در ماه فوریه پیش بینی برای آن عدد ۲۳.۴ میلیارد یورو بود به عدد ۱۹.۱???? میلیارد یورو رسید.

دوره گذشته عدد ۲۲.۲ میلیارد یورو بوده است.

#Germany

 

شاخص تولیدات صنعتی IPI:

گزارش  تولیدات صنعتی آلمان بصورت ماهانه منتشر میشود و میزان تولیدات صنایع، معادن(خدمات حفاری در میادین گاز و نفت) و تولیدات برق و گاز را نسبت به سال پایه(سال ۲۰۱۲) اندازه گیری میکند.
انجمن های صنعتی و سازمان های دولتی با استفاده از فرمول هایی این شاخص را ارائه میدهد.
داده های صنعتی برای مدیران تولید و سرمایه گذاران بسیار مفید است.

این شاخص سلامت اقتصاد را نشان میدهد. اما نباید معیاری برای پیش بینی تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شود( چرا که بخشIPI ارزش افزوده را در بخش خرده فروشی در نظر نمیگیرد). پس توجه به این نکته مهم است که این شاخص سهم پایینی در رشد اقتصاد دارد.

در عین حال سرمایه گذاران میتوانند در زمان رکود و یا رونق اقتصادی از این داده سرنخی را دریافت کنند.

در این خبر شاخص تولیدات صنعتی آلمان در ارزیابی ماه فوریه منتشر شده است.

شاخص تولید صنعتی

شاخص تولید صنعتی ( IPI ) یک شاخص اقتصادی ماهانه است که خروجی واقعی را در صنایع تولیدی، معدن، برق و گاز نسبت به سال پایه اندازه‌گیری می‌کند .

این گزارش در اواسط هر ماه توسط هیات مدیره فدرال رزرو ( FRB ) منتشر می‌شود. هیات مدیره فدرال رزرو همچنین بازبینی‌های قبلی را در پایان هر مارس منتشر می‌کند.

شاخص تولید صنعتی ( IPI ) سطوح تولید در بخش های تولید، معدن – شامل خدمات حفاری در میدان نفت و گاز، بخشهای برق و گاز را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین استاندارد، برآورد میزان تولید را که می‌تواند به طور پایدار حفظ شود اندازه گیری می کند.

سطوح تولید و استاندارد صنعتی به عنوان یک سطح شاخص نسبت به سال پایه – در حال حاضر ۲۰۱۲ بیان می‌شوند. به عبارت دیگر آن‌ها حجم تولید مطلق یا مقادیر را بیان نمی‌کنند، اما درصد تغییر در تولید نسبت به سال ۲۰۱۲ می باشد.

داده‌های منبع متفاوت هستند، از جمله ورودی‌ و خروجی های فیزیکی که بر حجم فلزات اثر می گذارد. روش تنظیم‌شده بر تورم و در برخی موارد ساعتهایی که توسط کارگران تولید ثبت شده است. هیات مدیره فدرال رزرو این اطلاعات را از انجمن‌های صنعت و سازمان های دولتی به دست می‌آورد و آن‌ها را با استفاده از فیشر در یک شاخص جمع می‌کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews