شاخص تورمیCore PCE ایالات متحده بهتر از انتظارات

شاخص تورمیCore PCE ایالات

شاخص تورمیCore PCE ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه مارس که انتظارات برای آن عدد ۰.۳٪ بود به عدد ۰.۴٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۱٪ بوده است.

شاخص درآمد شخصی که پیش بینی برای آن عدد ۲۰.۳٪ بود به عدد ۲۱.۱٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۷.۱٪- بوده است.

مصارف شخصی نیز که به پیش بینی برای آن عدد ۴.۱٪ بود به عدد ۴.۲٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۱٪- بوده است.

خالصPCE در ارزیابی سالانه مارس مطابق انتظارات به عدد ۱.۸٪ رسید و همچنان پایین تر از هدف ۲٪ فدرال رزرو است هر چند که حتی اگر به عدد ۲٪ هم می رسید فدرال رزرو خواستار آن است تا برای مدتی تورم به بالای ۲٪ برسد.
تمامی این داده ها با توجه به محرک های اقتصادی ایالات متحده تقریباً در قیمت ها محاسبه شده است و بنابراین داده ها موجب شگفتی بازار جهت واکنش قابل توجه نمی شود.

#US

 

شاخص هزینه مصرف کننده یا همانCPI:

معیاری است که متوسط وزنی قیمت مصرفی و خدماتی نظیر حمل و نقل، غذا را می سنجد.
با در نظر داشتن تغییرات قیمت برای سبد کالاها و میانگین آنها تعیین می شود. از این تغییرات برای ارزیابی تغییرات قیمتی مرتبط با هزینه ها استفاده می شود.
از شاخص های پر کاربرد معیار تورم محسوب می شود و نشان دهنده اثر بخشی سیاست های اقتصادی دولت ها می باشد.
در ایالات متحده با اینکه معیار فدرال رزرو برای سنجش تورم پیشتر شاخص Core PCE در نظر گرفته شده اما همچنان این شاخص برای چشم انداز تورمی مورد توجه قرار دارد.

اخیراً با توجه به اعمال محرکهای اقتصادی در ایالات متحده نگرانی هایی وجود دارد. مبنی بر اینکه تزریق زیاد نقدینگی منجر به تورم خطرناک می شود. و داده امروز با اینکه تنها کمی پایین تر از انتظارات بود اما تا حدی موجب شد تا این نگرانی ها تسکین پیدا کند.
در واکنش به این داده برخی حرکات نزولی در نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله ایالات متحده مشاهده شد. که نتیجه آن تحت فشار قرار گرفتن شاخص دلار در واکنش به داده امروز بود.

 

شاخص مصارف شخصی PCE چیست!؟

شاخص تورمی PCE برای یک دوره معیین، مصارف خانوار را مشخص میکند.
شاخص تورمیPCE، شاخص اولیه برای تصمیم گیری بانک های مرکزی برای سیاست های پولی بسیار مهم است.
بطور کلی ان شاخص هم تراز شاخص های قیمت مصرف کننده(CPI)، تولید ناخالص داخلی و یا شاخص قیمت تولید کننده است.
شاخص CPI از گزارش درآمد شخصی و هزینه های شخصی بدست میآید. درآمد شخصی نشان میدهد مصرف کننده چه مقدار پول در اختیار دارند و هزینه های شخصی معیاری برای هزینه ایی که مصرف کننده از درآمد خود خرج میکند.
هزینه های شخصی نیز به دو قیمت مصرف شخصی بین کالاها و خدمات تقسیم میشود.
مصرف شخصی در کالاها نیز به مصارف کالاهای بادوام و کالاهای بی دوام تقسیم میشود.
کالاهای بادوام به کالاهایی گفته میشود که بیش از سه سال عمر دارندو قیمت بالایی هم دارند. اتومبیل، تلوزیون، یخچال، مبلمان و سایر کالاهای مشابه دیگر.

در این خبر می خوانید شاخص تورمیCore PCE ایالات متحده در ارزیابی ماهیانه مارس که انتظارات برای آن عدد ۰.۳٪ بود به عدد ۰.۴٪???? رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews