شاخص تغییرات بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه فوریه

شاخص تغییرات بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه فوریه

شاخص تغییرات بیکاری انگلستان در ارزیابی ماه فوریه که انتظارات بازار برای آن عدد۹K بود به عدد ۸۶.۶K رسید.

 

دوره گذشته شاخص تغییرات بیکاری انگلستان عدد۲۰K- بوده است.

 

نرخ بیکاری این کشور نیز که پیش بینی برای آن عدد ۵.۲٪ بود به عدد ۵٪ رسید.

 

دوره گذشته عدد ۵.۱٪ بوده است.


پوند انگلستان به کدام جهت خواهد رفت؟


نرخ بیکاری چیست؟

نرخ بیکاری ، درصد نیروی بی‌کار را نشان میدهد . این یک شاخص پس رو است ، به این معنی که به طور کلی در پی تغییر شرایط اقتصادی ، به جای پیش‌بینی شرایط اقتصادی ، بالا و پایین می‌رود . هنگامی که اقتصاد به شکل رکود درآمد و تعداد مشاغل کاهش یابد، انتظار می‌رود نرخ بیکاری بالا رود . درصورتی که اقتصاد با نرخ سالم رشد می‌کند و مشاغل نسبتا ً فراوان هستند ، انتظار می‌رود که این شاخص سقوط کند.
محاسبه نرخ بیکاری
نرخ رسمی بیکاری زیر ۳ سال در نظر گرفته می‌شود . این سازمان افراد بی‌کار را به عنوان افرادی تعریف می‌کند که حاضر و در دسترس هستند و فعالانه در عرض چهار هفته گذشته به دنبال کار می گردند.
برای محاسبه نرخ بیکاری ، تعداد افراد بی‌کار به تعداد افراد شاغل (نیروی کار) تقسیم می‌شود که از همه افراد شاغل و بی‌کار تشکیل شده‌است. نسبت به عنوان درصد بیان می‌شود.
بسیاری از افرادی که دوست دارند کار کنند اما نمی‌توانند ( به دلیل معلولیت جسمانی ) پس از جستجوی کار ، دلسرد شوندبی‌کار در نظر گرفته نمی‌شوند، چون آن‌ها هم استخدام نمی‌شوند. آن‌ها به عنوان خارج از نیروی کار طبقه‌بندی می‌شوند. منتقدان این رویکرد را به عنوان تصویری منصفانه از نیروی کار می‌دانند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews