شاخص تغییرات اشتغال کانادا در ارزیابی ماهیانه فوریه بهتر از انتظارات

شاخص تغییرات اشتغال کانادا

شاخص تغییرات اشتغال کانادا در ارزیابی ماهیانه فوریه بهتر از انتظارات

گزارش ماه فوریه بازار کار کانادا

شاخص تغییرات اشتغال کانادا در ارزیابی ماهیانه فوریه که انتظارات بازار برای آن بر اساس تقویم رویترز عدد ۷۵K بود به عدد ۲۵۹.۲K???? رسید.

دوره گذشته عدد ۲۱۲.۸K– بوده است.

نرخ بیکاری نیز در ارزیابی ماه فوریه که انتظارات برای آن عدد ۹.۲٪ بود به عدد ۸.۲٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۹.۴٪ بوده است.

نرخ مشارکت اما همانند عدد ماه گذشته ۶۴.۷٪ بوده است.


دلار کانادا به کدام جهت خواهد رفت؟


داده مشاغل کانادا:

بحران کووید 19 کشور کانادا رو هم دچار بحران اقتصادی کرده است. گزارش داده های مشاغل ایالات متحده معمولا انتظارات تحلیلگران را برای این داده ها تحت تاثیر قرار میدهد.

گزارش اشتغال کانادا توسط سازمان آمار این کشور منتشر میشود. عدد منتشر شده از تقسیم نفرات بیکار بر کل نیروی کار غیر نظامی بدست می آید. اگر عدد منتشر شده بالا باشد، این نشانگر عدم رونق کار در کانادا است و در نتیجه منجر به تضعیف اقتصاد کانادا میشود. در جهت معکوس هر گونه داده کمتر به نفع رشد دلار کانادا است.

این شاخص برای سنجش عملکرد اقتصاد کانادا و چشم انداز آن تحت نظر اقتصاد دانان و سرمایه گذاران قرار میگیرد. اهمیت نسبی این شاخص در مقاطع زمانی مختلف متفاوت خواهد بود.

تا قبل از بحران کویید19 نرخ بیکاری در ابتدای سال 2020 نرخ5.6 بود. با شیوع ویروس کرونا این نرخ حتی به عدد13.7درصد رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews