شاخص تغییرات اشتغال کانادا کمتر از انتظارات

شاخص تغییرات اشتغال کانادا

شاخص تغییرات اشتغال کانادا در ارزیابی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن عدد ۱۶۰.۵K- بود به عدد ۲۰۷.۱K-???? رسید.

دوره گذشته عدد ۳۰۳.۱K بوده است.

نرخ بیکاری که پیش بینی برای آن عدد ۷.۸٪ بود بدتر از انتظارات به عدد ۸.۱٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۷.۵٪ بوده است.

#Canada

 

داده مشاغل کانادا

بحران کووید 19 کشور کانادا رو هم دچار بحران اقتصادی کرده استگزارش داده های مشاغل ایالات متحده معمولا انتظارات تحلیلگران را برای این داده ها تحت تاثیر قرار میدهد.

گزارش اشتغال کانادا توسط سازمان آمار این کشور منتشر میشود. عدد منتشر شده از تقسیم نفرات بیکار بر کل نیروی کار غیر نظامی بدست می آید. اگر عدد منتشر شده بالا باشد، این نشانگر عدم رونق کار در کانادا است و در نتیجه منجر به تضعیف اقتصاد کانادا میشود. در جهت معکوس هر گونه داده کمتر به نفع رشد دلار کانادا است.

این شاخص برای سنجش عملکرد اقتصاد کانادا و چشم انداز آن تحت نظر اقتصاد دانان و سرمایه گذاران قرار میگیرد. اهمیت نسبی این شاخص در مقاطع زمانی مختلف متفاوت خواهد بود.

تا قبل از بحران کویید19 نرخ بیکاری در ابتدای سال 2020 نرخ5.6 بود. با شیوع ویروس کرونا این نرخ حتی به عدد13.7درصد رسید.

در این خبر می خوانید شاخص تغییرات اشتغال کانادا در ارزیابی ماه آوریل که انتظارات بازار برای آن عدد ۱۶۰.۵K- بود به عدد ۲۰۷.۱K-???? رسید.

اشتغال کامل چیست؟
یک وضعیت اقتصادی است که یک کشور از تمامی منابع کاری خود به بهترین شکل ممکن استفاده کنداشتغال کامل بالاترین میزان نیروی کار است که میتوان در هر زمانی در یک اقتصاد بکار گرفته شود.  در این خبر رئیس جمهور ایالات متحده ده سال زمان برای رسیدن اقتصاد به اشتغال کامل دانست.
معمولا اشتغال کامل به معنای واقعی کلمه غیر قابل تحقق است. اشتغال کامل به معنی بیکاری صفر. بر همین اسا تحلیلگران و اقتصاد دانان سطوح مختلفی رو برای اشتغال کامل تعیین میکنند. این یعنی نرخ بیکاری در سطوح پایین(نه نرخ صفر).
چرا که امکان عملی برای از بین بردن همه بیکاری وجود ندارد.

از منظر ساختاری پیشرفت در زمینه های فناوری میتونه باعث دور شدن اقتصاد از اشتغال کامل شود. به عنوان مثال وقتی کارخانجاب با ربات ها و هوش مصنوعی تجهیز شود، کارگران بیکار میمانند.

از نظر اصطکاکی برخی بیکاری ها اجتناب ناپذیر است. جستجوی شغل جدید و یا استخدام کارمند جدید و منطبق کردن کارگران با شغل مناسب میتونه در بیکاری موثر باشد.
بنابراین اقتصاد دانان بر کاهش بیکاری دوره ایی تمرکز دارند تا اقتصاد کشور را به سمت سطوح اشتغال کامل هدایت کنند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews