شاخص بخش ساخت و ساز PMI آلمان

شاخص بخش تولیدیPMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه مارس

شاخص بخش ساخت و سازPMI آلمان در ارزیابی ماه ژانویه عدد ۴۶.۶ را ثبت کرد.
دوره گذشته عدد ۴۷.۱ بوده است.

بخش شاخص بخش ساخت و ساز PMI آلمان سال جدید را در حالیکه روند نزولی پروژه های تجاری ادامه دارد با شرایط نامطلوبی آغاز کرد. اما سرعت نزول مشابه ماه دسامبر می باشد.

یورو به کدام سمت خواهد رفت؟

شاخص بخش ساخت و سازPMI آلمان

سطح این شاخص براساس مدیران خرید در بخش ساخت و ساز بررسی می شود. چنانچه داده منتشر شده بیشتر از داده دوره گذشته و همچنین داده پیش بینی باشد میتواند موجب تحکیمات ارز شود.. این شاخص در دومین روز کاری در ماه منتشر میشود.

قلمرو مثبت  شاخص بخش ساخت و ساز PMI آلمان روی پنجاه درصد است، که نشان از رونق در بخش ساخت و ساز میباشد. سرمایه گزارش از داده منتشر شده این شاخص میزان سلامت اقتصادی را در بخش ساخت و ساز می سنجند. دلیل آن این است که شاخص های مشاغل به سرعت روی بازار تاثیر می گذارند. و مدیران خرید  جدیدترین و مرتبط ترین دیدگاه را در مورد ساخت و ساز در حوزه اقتصادی منتشر میکنند.  سطح نسبی شرایط اقتصادی از جمله قیمت ها، اشتغال ، تولید ، سفارشات جدید را ارزیابی کنند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews