شاخص بخش خدماتیISM PMI کمتر از انتظارات

شاخص بخش خدماتیISM PMI

شاخص بخش خدماتیISM PMI در ارزیابی ماه فوریه که انتظارات بازار برای آن عدد ۵۸.۷ بود به عدد ۵۵.۳???? رسید.

دوره گذشته عدد ۵۸.۷ بوده است.

مولفه سفارشات جدید شاخص پایین تر از عدد ۵۵.۴ انتظارات به عدد ۵۱.۹???? نزول کرد.

دوره گذشته عدد ۶۱.۸ بوده است.

بخش اشتغال بهتر از عدد ۵۱.۷ پیش بینی ها به عدد۵۲.۷???? رسید.

دوره گذشته عدد ۵۵.۲ بوده است.

 

شاخص دلار به کدام جهت خواهد رفت؟

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.
شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.
شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.
این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.
در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.
این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.
با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews