شاخص بخش خدماتی PMI ناحیه یورو ارزیابی نهایی آوریل

شاخص بخش خدماتی PMI ناحیه یورو ارزیابی نهایی آوریل

عدد واقعی ۵۷.۷

عدد مورد انتظار ۵۷.۷

عدد قبلی ۵۷.۷

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

اثر آخر هفته

اثر آخر هفته چیست؟

اثر آخر هفته پدیده ای در بازارهای مالی است که در آن بازده سهام در روزهای دوشنبه اغلب به طور قابل توجهی کمتر از بازده

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews