شاخص بخش تولیدی PMI انگلستان در ماه فوریه

بانک مرکزی انگلستان هاسکل

ارزیابی نهایی بخش تولیدی انگلستان در ماه فوریه

شاخص بخش تولیدیPMI انگلستان در ارزیابی نهایی ماه فوریه که انتظارات برای آن عدد ۵۴.۹ بود به عدد ۵۵.۱ :small_red_triangle:رسید.

دوره گذشته شاخص بخش تولیدیPMI عدد ۵۴.۹ بوده است.


گزارش ماه فوریه متاثر از اختلالات زنجیره تامین نشان از رشد نسبی تولید انگلستان دارد.
با این حال خوشبینی تجاری از آنجایی که شرکت ها می گویند انتظار تولیدات بهتری در سال جاری دارند بهبود تند و تیزی را بیان می کند.

 


پوند انگستان به کدام جهت حرکت خواهدکرد؟


شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

 

این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی انگلستان شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد انگلستان را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در انگلستان داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.در انگلستان داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews