شاخص بخش تولیدی PMI آلمان بالاتر از انتظارات

شاخص بخش تولیدی PMI آلمان

شاخص بخش تولیدی PMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۷ بود به عدد ۵۷.۶🔺 رسید.

دوره گذشته عدد ۵۷.۸ بوده است.

بخش خدماتی شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۵۱.۴ بود عدد ۵۳.۴🔺 پرینت شد.

دوره گذشته عدد ۵۲.۴ بوده است.

موسسه Markit می گوید فعالیت های تجاری آلمان در ماه نوامبر با سرعت کمی افزایش یافت اما تاخیر عرضه منجر به فشار های تورمی بی سابقه شده است.

📃با توجه به اینکه این نظرسنجی شامل شرایط اخیر مرتبط با ویروس نمی شود از منظر تأثیر گذاری بر پرایس اکشن شاهد تاثیر اندکی هستیم.

اهمیت خبر⚪️⚪️⚪️🔴🔴


یورو به کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

جفت ارز یورو- دلار
جفت ارز یورو- دلار

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

 این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.

 

در این خبر می خوانید شاخص بخش تولیدی PMI آلمان در ارزیابی مقدماتی ماه نوامبر که انتظارات برای آن عدد ۵۷ بود به عدد ۵۷.۶🔺 رسید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews