شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ناحیه یورو در ارزیابی ماه ژوئن 

🇪🇺🇪🇺

 

شاخص بخش تولیدی مدیران خرید ناحیه یورو در ارزیابی ماه ژوئن

 

عدد واقعی ۵۲🔻

 

عدد مورد انتظار ۵۳.۹

 

عدد گذشته ۵۴.۶

 

شاخص بخش خدماتی مدیران خرید ناحیه یورو در ارزیابی ماه ژوئن

 

عدد واقعی ۵۲.۸🔻

 

عدد مورد انتظار ۵۵.۶

 

عدد گذشته ۵۶.۱

 

📃موسسه S&P Global:

 

رشد اقتصادی منطقه یورو نشانه‌هایی از تزلزل را نشان می‌دهد، زیرا باد موافق ناشی از تقاضای فروخورده ناشی از همه‌گیری در حال محو شدن است که با شوک هزینه زندگی و کاهش اطمینان تجاری و مصرف‌کننده جبران شده است.

 

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews