شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی می کمی پایین تر از انتظارات

شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات

شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه می که انتظارات برای آن عدد ۱۱۹.۲ بود به عدد ۱۱۷.۲???? رسید.

دوره گذشته عدد ۱۲۱.۷ بوده است.

شاخص فروش خانه های نو ایالات متحده در ارزیابی ماه آوریل که پیش بینی برای آن عدد ۹۵۰K بود به عدد ۸۶۳K???? رسید.

دوره گذشته عدد ۱۰۲۱K بوده است.

شاخص تولیدات فدرال ریچموند نیز که انتظارات برای آن در ارزیابی ماه می عدد ۱۹ بود به عدد ۱۸???? رسید.

دوره گذشته عدد ۱۷ بوده است.

 

 

شاخص اعتماد مصرف کنندگان (CCI) چیست؟
شاخص اعتماد مصرف کنندگان یک نظرسنجی است که میزان احساسات مصرف کننده(بدبینی یا خوشبینی) را در مورد وضعیت مالی یک کشور نشان میدهد.

چنانچه تمایلات مصرف کننده مثبت باشد ، آن‌ها بیشتر خرج خواهند کرد و اقتصاد رو به رونق خواهد رفت. اما اگر آن‌ها بدبین باشند ، الگوهای مصرف آن‌ها می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود.

مفهوم شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CCI)
شاخص اعتماد مصرف‌کننده بطور روشنی میزان درجه اعتماد مصرف کننده را در امریکا نشان میدهد. این شاخص آخرین سه شنبه هر ماه منتشر میشود.
اساسا، این شاخصی نشان دهنده میزان سلامت هر اقتصادی است. و بر اساس انتظارات مصرف کننده از تجارت، و یا شرایط استخدام و اشتغال مشخص میشود.
شاخص اعتماد مصرف کنندگان براساس نظرسنجی 3000پرسشنانه که توسط مصرف کننده پر میشود تعیین میگردد. این بررسی ابتدا هر دو ماه یک بار انجام میشد.، اما از سال 1977 بصورت ماهانه بررسی میشود.

در این نظر سنجی پنج سوال از مصرف کننده پرسیده شد دو مورد مربوط به شرایط اقتصادی حاضر و سه سوال مرتبط با انتظارات آینده .
مصرفکننده به سه حالت: مثبت , منفی , یا خنثی میتواند پاسخنامه را پر کند. همچنین یک پاسخ به وضعیت فعلی وجود دارد که به طور متوسط دو سوال را شامل میشود . پاسخ‌ها به سه سوال دیگر پایه و اساس شاخص انتظارات را تشکیل می‌دهند .
زمانی که داده‌ها جمع‌آوری شدند ، مقدار نسبی هر سوال محاسبه می‌شود. سپس مقدارهای نسبی با هم مقایسه می شوند که به عنوان یک معیار از100 منتشر می‌شود. شاخص اعتماد مصرف کننده به عنوان یک شاخص پیشرو در بین تحلیلگران و فعالان بازار در نظر گرفته میشود.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews