سیگنال ها

AUDCAD SELL STOP 9125 AND 9075

TP1: 0.9025

TP2:0.8850

SL:0.9275


⚠️⚠️ سیگنال پندینگ می باشد و لطفا بیشتر از ۲ درصد از بالانستون ریسک نکنید.

اگر قیمت به حد سود اول رسید، حد ضرر را زیر نرخ 0.9125 قرار دهید.

📌سیگنال توسط استاد اد پانزی تنظیم شده است

EURJPY SELL LIMIT 129.78

TP: OPEN

SL: 130.19

⚠️⚠️ سیگنال پندینگ می باشد و لطفا بیشتر از ۲ درصد از بالانستون ریسک نکنید.

📌سیگنال توسط استاد اد پانزی تنظیم شده است

EURGBP BUYLIMIT 0.8405 AND 0.8435

TP1: 0.8520

TP2:0.8575

TP3:0.8630

SL:0.8350


⚠️⚠️ سیگنال پندینگ می باشد و لطفا بیشتر از ۲ درصد از بالانستون ریسک نکنید.

اگر قیمت به نرخ تریگر رسید، حد سود دوم را کنسل کنید و حد ضرر را انتقال دهید.

📌سیگنال توسط استاد اد پانزی تنظیم شده اس

BUY LIMIT CRUDE OIL 75.25 AND 74.25

TP1:76.75

TP2:79.50

SL:72.50

⚠️⚠️ سیگنال پندینگ می باشد و لطفا بیشتر از ۲ درصد از بالانستون ریسک نکنید.

اگر قیمت به حد سود اول رسید، حد ضرر را به نقطه ورود انتقال دهید.

📌سیگنال توسط استاد اد پانزی تنظیم شده است

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews