سیمکاس عضو بانک مرکزی اروپا: لازم است تا سیاست را عادی سازی کنیم

سیمکاس عضو بانک مرکزی اروپا: لازم است تا سیاست را عادی سازی کنیم


 

⭕️ ریسک چند پارگی یک نگرانی محسوب می شود.

 

⭕️تورم کاهش پیدا خواهد کرد، تنها مسئله زمان می باشد.

 

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews