سیستم فدرال رزرو FRS

سیستم فدرال رزرو

سیستم پولی و مالی ایالات متحده توسط سیستم‌فدرال رزرو یا همان FRS تنظیم میشود. سیستم فدرال رزرو یک‌سازمان غیر دولتی است که در واشنگتون دی سی واقع شده است. و شامل شورای حکام FOMC و ۱۲ بانک مرکزی ایالتی فدرال رزرو میشود.

عملکرد فدرال رزرو

فدرال رزرو چهار عملکرد کلی را انجام میده.

  • تنظیم عملکرد نهادهای بانکی.
  • نظارت و حمایت از حقوق اعتباری مصرف کنندگان.
  • حفظ ثبات سیستم مالی
  •  ارائه خدمات مالی به دولت ایالات متحده امریکا.

بانک فدرال رزرو قدرت مالی بزرگی برای اقدامات در جهت ثبات مالی دارد.

سیستم پرداخت فدرال رزرو که معمولا تحت عنوان Fedwire شناخته میشود، روزانه ۲۴ تریلیون دلار بین بانکها جابجایی پولی انجام میدهد.

بحران مالی۲۰۰۸

پس از بحران مالی سال۲۰۰۸، بانک فدرال رزرو در برابر تاخیر تسویه و بازپرداخت ها سازش نشان داد. لازم به توضیح است که موسسات مالی بزرگ تحت فشار فدرال رزرو قرار دارند تا بر زمان تسویه و بازپرداخت ها کنترل داشته باشند.

تفاوت سیستم فدرال رزرو FRS و کمیته آزاد فدرال رزرو FOMC

کمیته بازار آزاد فدرال رزرو FOMC نهاد سیاست گذاری پولی بانک مرکزی فدرال است. این کمیته عرضه پول و نقدینگی پولی جامعه را کنترل میکند.

FOMC هشت بار در سال به طور منظم نشست هایی را برگزار میکند و‌به بررسی سیاست های آتی پولی کشور میپردازد.

کمیته بازار آزاد فدرال FOMC در نشست های خود بر اساس چشم انداز اقتصادی، هدف تورمی را تعیین و نسبت به آن نرخ بهره کوتاه مدت را کنترل میکند. وقتی بخواهند اقتصاد را تحریک کنند، نرخ بهره را کاهش میدهند. کاهش نرخ بهره باعث میشود سرمایه گذاران در نقدینگی بالا جامعه پول خود را وارد چرخه اقتصاد نمایند و این باعث بوجود آمدن تورم میشود.

زمانی که فدرال رزرو به هدف تورمی تعیین شده رسید، نرخ بهره را افزایش داده تا بدین وسیله نقدینگی در جامعه کم شده و اقتصاد کند شود.

نرخ بهره در سال ۲۰۰۸ در پاسخ به رکود بزرگ اقتصادی به ۰.۲۵ درصد کاهش یافت و تا سال ۲۰۱۵ در این نرخ باقی ماند. پس از آن فدرال رزرو نرخ بهره را در بازه ۰.۲۵ درصد تا۰.۵ درصد افزایش داد. FOMC نرخ بهره را در زمان ریاست جمهوری ترامپ و منصب دار ریاست فدرال رزرو  جرمی پاول در سال۲۰۱۹ پس از ده، افزایش داد و به ۲.۵ درصد رساند. در زمان بحران کوئید ۱۹ در سال ۲۰۲۰ نرخ بهره در چند مرحله اضطراری به بازه صفر تا ۰.۲۵درصد بازگشت.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews