گزارش آخرین سیاست های پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو

فدرال رزرو

در گزارش آخرین نشست سیاست های پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو ایالات متحده آمده است که:
تعدادی از اعضا اشاره داشته اند که هنگامی که اهداف مورد نظر حاصل شود محدود سازی تدریجی خرید اوراق می تواند شکل بگیرد و در آینده می توان این خرید ها را تنظیم کرد.
تمامی اعضا موافق هستند که سرعت فعلی خرید ها مناسب است.
تعدادی از مشارکت کنندگان اشاره داشتند که مشکلی با تبدیل خرید اوراق به سررسید بلندمدت تر ندارند.

 

شاخص دلار به کدام جهت خواهد رفت؟

سیگنال دلار فرانک

 

کمیته بازار آزاد فدرال(FOMC):
شورای حکام فدرال رزرو بر اساس شرایط مورد نیاز اقتصادی کشور سیاست هایی را اتخاذ میکند. برای اینکه بانک های ایالتی برای برداشت های ناگهانی تامین باشند، این کمیته مبالغی را در اختیار آنها قرار میدهند. همچنین کمیته بازار آزاد فدرال رزرو نرخ های بهره ایی که بانک های فدرال ایالتی برای وام ها به موسسات و سایر بانک خای تجاری میدهد را تعیین میکند.
کمیته بازار آزاد فدرال FOMC سازمان اصلی برای سیاست گذاری پولی فدرال رزرو است که سیاست های پولی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در سه حوزه طبقه بندی می شود.حداکثر اشتغال، ثبات قیمت ها و تعدیل نرخ بهره بلند مدت.
کمیته شامل شورای حکام(FRB) یا همان شورای فدرال رزرو- رییس بانک فدرال رزرو نیویورک- روسای چهار بانک فدرال رزرو ایالتی

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews