سه دوز واکسن واریانت امیکرون را خنثی می کند

به گزارش CNBC فایزر و بایونتک می گویند سه دوز واکسن واریانت امیکرون را خنثی می کند.

همچنین اشاره شده است:

✅واکسن دو دوز به طور قابل توجهی در خنثی کردن امیکرون کمتر موثر هستند.

✅واکسن دو دوز ممکن است هنوز از بیماری شدید جلوگیری کند.

✅فایزر و بایونتک در حال کار بر روی یک واکسن مخصوص امیکرون هستند که امیدوارند تا ماه مارس در دسترس باشد.

اهمیت خبر⚪️⚪️🔴🔴🔴

#Coronavirus #Pfizer

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews