سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده به عدد ۸۶.۵???? رسید

سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده

سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده ایالات متحده منتشره از سوی دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه آوریل که انتظارات برای آن عدد ۸۹.۶ بود به عدد ۸۶.۵???? رسید.

دوره گذشته عدد ۸۴.۹ بوده است.

انتظارت تورمی یک ساله به عدد ۳.۷٪???? رسید.

دوره گذشته عدد ۳.۱٪ بوده است.

✅سنتیمنت مصرف کننده همچنان راه زیادی جهت رسیدن به سطوح پیش از پاندمی دارد اما انتظارات تورمی یک ساله به بالاترین سطوح از سال ۲۰۱۲ رسیده است.

 

شاخص سنتیمنت مصرف کننده

به طور کلی این شاخص اندیکاتوری است که احساس خوشبینانه مصرف کننده را نسبت به اوضاع مالی و وضعیت اقتصادی سنجش می کند.

در ایالات متحده هزینه های مصرف کننده اکثریت خروجی اقتصاد را تشکیل می دهد. که توسط تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود.

به شکل کلی اگر مصرف کننده نسبت به آینده خوشبین باشد احتمالاً خریدهای بیشتری انجام می دهد که این موجب تقویت اقتصاد می شود.

در نقطه مقابل اگر نگرانی وجود داشته باشد مردم روی به پس انداز کردن می آورند و خرید های کمتری انجام می دهند.

سنتیمنت منفی تقاضا را برای کالا و خدمات تضعیف می کند. و بر سرمایه گذاری شرکتی، بازار سهام و فرصت های شغلی تاثیر می گذارد.

نکته قابل توجه دیگر این است که خوشبینی مفرط نیز در عین حال برای اقتصاد فاکتور منفی تلقی می شود. چرا که وقتی مردم بیشتر خرید می کنند این می تواند باعث افزایش چشمگیر قیمت ها شود. در نهایت برای کنترل تورم بانک های مرکزی نرخ های بهره را افزایش می‌دهند. که در نتیجه افزایش هزینه وام گرفتن سبب می شود تا رشد اقتصادی کند شود و بر صادرات اثر بگذارد. در این خبر سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده ایالات متحده منتشره از سوی دانشگاه میشیگان در ارزیابی مقدماتی ماه آوریل اعلام شده است. سنتیمنت مصرف کننده ایالات متحده کمتر از انتظارات بازار منتشر شده است.

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews