سناتور جمهوریخواه Cassidy از طرح زیرساختی می گوید

سناتور کیست

سناتور جمهوریخواه Cassidy می گوید پیش نویس ارائه شده طرح زیرساختی نسخه ای نیست که بر سر آن توافق حاصل شده است.

دقایقی پیش نیز رای گیری بر سر این لایحه متوقف شد و زمان از سر گیری آن مشخص نیست.

 

سناتور کیست؟

نظام پارلمانی در ایالات متحده امریکا، ساختار دو مجلسی دارد. مجلس سنا(کنگره) و مجلس نمایندگان.
جلسات کنگره و همچنین جلسات مجلس نمایندگان، در ساختمان کاخ کنگره(کاپیتول) در شهر واشنگتون برگزار میشود.
جلسات کنگره(سنا) و محلس نمایندگان هر یک جداگانه برگزار میشود. همچنین در یکروز مشخص جلسه مشترک برگزار میکنند.
مجلس نمایندگان ایالات متحده امریکا ۴۳۵ عضو دارد. در حالی که مجلس سنای ایالات متحده را ۱۰۰ عضو تشکیل میدهد.
سخنگوی مجلس نمایندگان را عضو ارشد حزب اکثریت بر عهده دارد. اختیارات وی مشخص کردن دستورات جلسات، تعیین مدت زمان بحث و همچنین خارج کردن برخی موضوعات از دستور کار میباشد.

هر زمانی که حزب رئیسجمهور و حزب اکثریت مجلس یکی نباشد، سخنگوی مجلس نمایندگان علاوه بر وظایف قانونی خود، نقش رهبر اپوزسیون را نیزبر عهده میگیرد.
نمایندگان در مجلس پیش نویس بک لایحه(طرح) را نوشته و سناتور ها و نمایندگان را برای همراهی در لایحه جذب خود میکنند.
پیش نویس لایحه جهت تصویب در مجلس نمایندگان به کمیته ارجاع داده میشود و رای گیری انجام میشود.
در صورت تصویب ، لایحه از کمیته مجلس نمایندگان به صحن مجلس(کنگره) جهت تصویب نهایی میرود. در مجلس سنا، رای گیری بصورت سنتی انجام میشود در حالی که رای کیری در مجلس نمایندگان الکترونیکی هست.

جمهوریخواهان و دموکرات ها

رویکردها نشست جمهوریخواهان با دموکرات ها برای بهبود اقتصاد گاهی اوقات از هم دور به نظر می رسند و گاهی نظرات آنان هم جهت با هم است.از منظر تاریخی ، احزاب دموکرات و جمهوری خواه، در نحوه برخورد با مسائل اقتصادی اختلاف زیادی داشته اند. میل حزب جمهوری خواه به سیاست های محدود دولت در اقتصاد است. این یعنی طرفداری از سیاست هایی که منافع تجاری از آسیب های زیست محیطی ، منافع اتحادیه کارگری ، مزایای مراقبت های بهداشتی و مزایای بازنشستگی را تامین کند. با توجه به این سوگیری، جمهوریخواهان تمایل دارند از صاحبان مشاغل و سرمایه داران سرمایه گذاری حمایت کنند.

در سمت مقابل حزب دموکرات تمایل بیشتری برای دخالت دولت در اقتصاددارد ، و این اعتقاد را دارد. این مداخله می تواند به صورت تخصیص مالیات برای حمایت از برنامه های اجتماعی صورت گیرد. مخالفان این حزب، غالباً رویکرد دموکراتیک در حاکمیت را “مالیات و هزینه” توصیف می کنند.
استدلال ما این است زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دموکرات است اقتصاد، سریعتر رشد کرده است. در دوره ریاست جمهوری دموکرات ها اقتصاد سریعتر رشد می کند. نرخ بیکاری را کاهش میابد، اشتغال بیشتری ایجاد می کند. سود و سرمایه گذاری بیشتری در شرکت ها و سهام ها صورت میگیرد.

 

در این خبر سناتور جمهوریخواه Cassidy می گوید پیش نویس ارائه شده طرح زیرساختی نسخه ای نیست که بر سر آن توافق حاصل شده است را می خوانید.

همچنین بخوانید سناتور کیست .

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews