شاخص سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده بالاتر از انتظارات

سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده

شاخص سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ارزیابی ماه آگوست که انتظارات برای آن عدد ۰.۷٪ بود به عدد ۱.۸٪🔺 رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۱٪- بوده است.

خالص این شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۵٪ بود عدد ۰.۲٪🔻 پرینت شد.

دوره گذشته عدد ۰.۸٪ بوده است.

اهمیت خبر⚪️⚪️🔴🔴🔴

#US


شاخص کالاهای بادوام از چه جهت مهم است؟

شاخص تورمی برای یک دوره معین، مصارف خانوار را مشخص میکند.

شاخص تورمی PCE، شاخص اولیه برای تصمیم گیری  بانک های مرکزی برای سیاست های پولی بسیار مهم است.

بطور کلی این شاخص هم تراز شاخص های قیمت مصرف کننده (CPI)، تولید ناخالص داخلی و یا شاخص قیمت تولید کننده است.

شاخص CPI از گزارش درآمد شخصی و هزینه های شخصی بدست میآید. درآمد شخصی نشان می دهد مصرف کننده چه مقدار پول در اختیار دارند و هزینه های شخصی معیاری برای هزینه ایی که مصرف کننده از درآمد خود خرج می کند.

هزینه های شخصی نبز به دو قیمت مصرف شخصی بین کالاها و خدمات  تقسیم می شود.

مصرف شخصی در کالاها نیز به مصارف کالاهای بادوام و کالاهای بیدوام تقسیم می شود.

کالاهای بادوام به کالاهایی گفته می شود که بیش از سه سال عمر دارند و قیمت بالایی هم دارند. اتومبیل، تلوزیون، یخچال، مبلمان و سایر کالاهای مشابه دیگر.

 

در این خبر می خوانید شاخص سفارشات کالاهای بادوام ایالات متحده در ارزیابی ماه آگوست که انتظارات برای آن عدد ۰.۷٪ بود به عدد ۱.۸٪🔺 رسید.

دوره گذشته عدد ۰.۱٪- بوده است.

خالص این شاخص نیز که پیش بینی برای آن عدد ۰.۵٪ بود عدد ۰.۲٪🔻 پرینت شد.

دوره گذشته عدد ۰.۸٪ بوده است.

اهمیت خبر⚪️⚪️🔴🔴🔴

 

شاخص ISM Manufacturing چیست!؟

این شاخص بر اساس نظر سنجی از مدیران خرید ۳۰۰ شرکت تولیدی به عنوان شاخص مهم و اصلی وضعیت اقتصادی ایالات متحده شناخته میشود.

شاخص مدیران خرید با نامPMIنیز شناخته میشود.و به دلیل اینکه توسط موسسه مدیریت تامین ISMانجام میشود با نام ISM Manufacturing PMI معرفی میشود.

شاخص تولید ISMوPMI تغییرات ماهانه سطح تولید در اقتصاد ایالات متحده را نشان میدهد.

این گزارش در اولین روز کاری هر ماه منتشر میشود. پس جز اولین داده های هر ماه است که فعالان اقتصادی از آن استفاده میکنند. علاوه بر PMIتولیدی، PMI خدماتی در سومین روز کاری ماه منتشر میشود.

در ایالات متحده داده های خدماتی نسبت به داده های تولیدی از اهمیت بالایی برای اقتصاددانان برخوردار است.

این در حالی است که در ناحیه یورو بخش تولیدی دارای اهمیت بیشتری است.

با زیر نظر گرفتن داده های شاخص تولید ISM، فعالان بازارهای مالی میتوانند شرایط اقتصادی را بهتر درک کنند. هنگامی که شاخص در حال افزایش باشد، بدین معناست که سود های شرکت ها بالا رفته و پیش بینی برای شاخص های سهام صعودی خواهد بود. و همچنین با افزایش این شاخص قیمت اوراق قرضه(به دلیل حساسیت اوراق به تورم) تحت فشار قرار میگیرد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews