سخنگوی کرملین پسکوف: مسیر کنونی مذاکرات صلح می تواند بهبود یابد

سخنگوی کرملین پسکوف: مسیر کنونی مذاکرات صلح می تواند بهبود یابد.

✅ هنوز زمان برای تغییر پرداخت به روبل برای گاز وجود دارد. انتظار می رود در ماه می توافق انجام شود.

✅ اوکراین به طور مداوم در حال تغییر موضع خود نسبت به موضوعات مورد توافق قبلی است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews