سخنگوی کرملین پسکوف در مورد ممنوعیت واردات نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا می گوید

سخنگوی کرملین پسکوف در مورد ممنوعیت واردات نفت روسیه از سوی اتحادیه اروپا: روسیه به گزینه های مختلفی نگاه می کند.

همچنین در مورد گمانه زنی ها مبنی بر اعلامیه بسیج ملی در ۹ ماه مه می گوید اینها نادرست هستند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews