سخنگوی دولت انگلستان درباره بستن مکان های مهمان نوازی

سخنگوی دولت انگلستان: هیچ قصدی جهت بستن مکان های مهمان نوازی به دلیل واریانت امیکرون وجود ندارد.

وی افزود:

✅ اقدامات طرح B مقابله با کووید که روز سه شنبه در پارلمان رای گیری خواهد شد در فراهم کردن فضا جهت کسب اطلاعات بیشتر پیرامون امیکرون بسیار مهم هستند.

✅دولت هیچ برنامه ای برای اعمال محدودیت های بیشتر پیش از کریسمس ندارد اما همه گزینه ها را تحت بررسی قرار خواهد داد.

#UK #Coronavirus

ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews