روسیه می گوید از اوکراین به سوی نیروهای مرزی در منطقه بریانسک شلیک شده است

به گزارش تاس روسیه می گوید از اوکراین به سوی نیروهای مرزی در منطقه بریانسک شلیک شده است.

📃به گزارش ریا روسیه گفته بود اگر حملات به خاک روسیه ادامه یابد، نیروهای روسیه به مکان هایی که چنین تصمیماتی گرفته می شود، از جمله کیف، حمله خواهند کرد.
منطقه بریانسک در روسیه واقع شده است.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews