اظهارنظر رهبر دموکراتهای سنای ایالات متحده

رهبر دموکراتهای سنای ایالات متحده چاک شومر

رهبر دموکراتهای سنای ایالات متحده چاک شومر می گوید:
اولین اقدام مرتبط با کسب و کار از سوی سنا هنگامی که کنترل آن
در دست دموکراتها باشد تصویب کمکهای بیشتر مقابله با کووید خواهد بود.

همچنین رهبر دموکراتهای سنای ایالات متحده پرداختی های مستقیم برای افراد تحت برنامه کمکی به ۲۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

 

دلار آمریکا به کدام جهت خواهد رفت؟

جمهوری‌خواهان و دموکرات ها

رویکردها نشست جمهوری‌خواهان با دموکرات ها  برای بهبود اقتصاد  گاهی اوقات از هم دور به نظر می رسند و گاهی نظرات  آنان هم جهت با هم است.از منظر تاریخی ، احزاب دموکرات و جمهوری خواه، در نحوه برخورد با مسائل اقتصادی اختلاف زیادی داشته اند. میل حزب جمهوری خواه به سیاست های محدود دولت در اقتصاد است. این یعنی طرفداری از سیاست هایی که منافع تجاری از آسیب های زیست محیطی ، منافع اتحادیه کارگری ، مزایای مراقبت های بهداشتی و مزایای بازنشستگی را تامین کند. با توجه به این سوگیری، جمهوریخواهان تمایل دارند از صاحبان مشاغل و سرمایه داران سرمایه گذاری حمایت کنند.

در سمت مقابل  حزب دموکرات تمایل بیشتری برای دخالت دولت  در اقتصاددارد ، و این اعتقاد را دارد. این مداخله می تواند به صورت تخصیص مالیات برای حمایت از برنامه های اجتماعی صورت گیرد. مخالفان این حزب، غالباً رویکرد دموکراتیک در حاکمیت را “مالیات و هزینه” توصیف می کنند.

استدلال ما این است زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دموکرات  است اقتصاد، سریعتر رشد کرده است. در دوره ریاست جمهوری دموکرات ها اقتصاد سریعتر رشد می کند. نرخ بیکاری را کاهش میابد، اشتغال بیشتری ایجاد می کند. سود و سرمایه گذاری بیشتری در شرکت ها و سهام ها  صورت میگیرد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews