رهبر جمهوری خواهان سنا مک کانل درباره طرح زیر ساختی می گوید

رهبر جمهوری خواهان سنا

رهبر جمهوری خواهان سنا مک کانل می گوید یک تمایل دو حزبی برای به نتیجه رسیدن طرح زیر ساختی وجود دارد.

✅همچنین رهبر اقلیت مجلس نمایندگان مک کارتی می گوید نشست با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در ارتباط با طرح زیر ساخت ها مثبت بوده است و بر این باور است که همکاری دو جانبه در این زمینه امکان پذیر می باشد.

✅وی در جلسه با رئیس جمهور ایالات متحده نگرانی ها نسبت به افزایش تورم را مطرح کرده است و تاکید داشته است که هیچ جمهوریخواهی به افزایش مالیات رای نمی دهد.

 

جمهوری‌خواهان و دموکرات ها

رویکردها نشست جمهوری‌خواهان با دموکرات ها  برای بهبود اقتصاد  گاهی اوقات از هم دور به نظر می رسند. و گاهی نظرات  آنان هم جهت با هم است.از منظر تاریخی ، احزاب دموکرات و جمهوری خواه، در نحوه برخورد با مسائل اقتصادی اختلاف زیادی داشته اند. میل حزب جمهوری خواه به سیاست های محدود دولت در اقتصاد است. این یعنی طرفداری از سیاست هایی که منافع تجاری از آسیب های زیست محیطی ، منافع اتحادیه کارگری ، مزایای مراقبت های بهداشتی و مزایای بازنشستگی را تامین کند. با توجه به این سوگیری، جمهوریخواهان تمایل دارند از صاحبان مشاغل و سرمایه داران سرمایه گذاری حمایت کنند.

در سمت مقابل  حزب دموکرات تمایل بیشتری برای دخالت دولت  در اقتصاد دارد. و این اعتقاد را دارد. این مداخله می تواند به صورت تخصیص مالیات برای حمایت از برنامه های اجتماعی صورت گیرد. مخالفان این حزب، غالباً رویکرد دموکراتیک در حاکمیت را “مالیات و هزینه” توصیف می کنند.

استدلال ما این است زمانی که رئیس جمهور ایالات متحده امریکا دموکرات  است اقتصاد، سریعتر رشد کرده است. در دوره ریاست جمهوری دموکرات ها اقتصاد سریعتر رشد می کند. نرخ بیکاری را کاهش میابد. اشتغال بیشتری ایجاد می کند. سود و سرمایه گذاری بیشتری در شرکت ها و سهام ها  صورت میگیرد.

در این خبر می خوانید رهبر جمهوری خواهان سنا مک کانل می گوید یک تمایل دو حزبی برای به نتیجه رسیدن طرح زیر ساختی وجود دارد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews