رن عضو بانک مرکزی اروپا: اولین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی احتمالاً در تابستان انجام شود

رن عضو بانک مرکزی اروپا: اولین افزایش نرخ بهره بانک مرکزی احتمالاً در تابستان انجام شود.

⭕️ضروری است که از نرخ های منفی فوراً فاصله بگیریم.

⭕️بسیاری از همکاران من از موضع گیری برای حرکات سریع حمایت می کنند.

⭕️تصور می کنم پیش بینی های ماه ژوئن نزدیک به سناریو نامطلوب مارس باشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews