نظرات رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان

فدرال رزرو دالاس رابرت

رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان می گوید تا زمانیکه مشخص نشود از بحران ویروس خارج شده ایم در گفتگوها پیرامون کاهش خرید دارایی ها پیشگیرانه عمل نخواهیم کرد.

وی همچنین تاکید می کند که هنوز بحران به پایان نرسیده است و وضعیت ویروس را به دقت رصد می کنند.

ادامه نظرات:

✅ بخشی از تورم ماه های پیش رو موقتی خواهد بود و برخی هم موقتی نیستند.

✅ وجود سیاست های انبساطی مفرط بیش از چیزی که مورد نیاز است عوارض دارد.

✅ هدف تورمی همچنان حتی تحت چارچوب جدید ۲درصد است.

 

بانک فدرال رزرو دالاس

بانک فدرال دالاس یازدهمین بانک مرکزی ایالتی از ۱۲ بانک مرکزی ایالات متحده امریکا است. عدد ۱۱ در اسکنای دلار مشخص کننده چاپ آن پول در بانک مرکزی داراس است.ساختمال بانک مرکزی در شهر دالاس واقع است و ایالات تگزاس، ۲۶شهر از ایالت لوئیزیانا و قسمت های جنوبی نیو مکزیکو را تحت پوشش دارد.
رئیس فدرال رزرو دالاس حق رای در تغییر نرخ بهره بانکی را ندارد.
به خاطر اینکه اقتصاد ایالت دالاس به صنعت نفت وابسته است، بانک مرکزی دالاس بیشتر سرمایه خود را به این بخش اختصاص میدهد.

به مانند یازده بانک فدرال  دیگر ، بانک فدرال رزرو دالاس به بانک های منطقه خود پول نقد می دهد. و همچنین سپرده های الکترونیکی را کنترل می کند. رئیس بانک فدرال رزرو دالاس بخشی از چرخش روسای جمهور بانک ها است. که به همراه هفت رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو برای تعیین فعالیت در بازار آزاد فدرال گرد هم می آیند. پس به عنوان کمیته بازار آزاد فدرال شناخته میشود.

در این خبر نظرات رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان را می خوانید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews