اظهار نظر رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد

جیمز بولارد

رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد که امسال جز رای دهندگان به نرخ های بهره فدرال رزرو نیست میگوید:
دلیلی ندارد جلوتر از برنامه خود در ارتباط با کاهش خرید اوراق اقدام کنیم.
رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس افزود: در شرایط کنونی در ارتباط با تورم در شکل خوبی قرار داریم.

این اظهارات متمایل به سیسات های انبساطی است.وی همچنین در اظهارات اخیر خود به افزایش نرخ های بهره توسط فدرال رزرو هشدار داده بود.

 

شاخص های سهام نیویورک به کدام جهت حرکت خواهند کرد؟

بسته محرک چیست؟

بسته محرک

از اقدامی است که دولت برای تحریک اقتصاد ضعیف فراخوانی می کند. هدف از یک بسته محرک نیرو بخشیدن به اقتصاد و جلوگیری از رکود اقتصادی است. همراه با افزایش اشتغال و هزینه مصرف کننده.  مداخله دولت می تواند تأثیر رکود اقتصادی را کاهش دهد.  عنوان مثال ، یک محرک ، یا افزایش هزینه های دولت ، می تواند هزینه های خصوصی را جبران کند. در نتیجه تقاضای کل را افزایش داده و شکاف تولید را در اقتصاد کاهش دهد.

محرک پولی شامل کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد است. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد ، با کاهش هزینه وام ، انگیزه بیشتری برای وام گرفتن مردم وجود دارد. وقتی افراد و مشاغل بیشتر وام می گیرند ، پول بیشتری در گردش است. انگیزه کمتری برای پس انداز و انگیزه بیشتری برای هزینه وجود دارد. کاهش نرخ بهره همچنین می تواند نرخ ارز یک کشور را تضعیف کرده و در نتیجه صادرات را تقویت کند.  وقتی صادرات افزایش می یابد، پول بیشتری وارد اقتصاد می شود و باعث تشویق هزینه ها و تحریک اقتصاد می شود.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

عضو فدرال رزرو مستر: اگر انتظارات تورمی ثابت نشوند سیاست پولی باید با قدرت بیشتر جهت بازگرداندن تورم به هدف اقدام کند

عضو فدرال رزرو مستر: اگر انتظارات تورمی ثابت نشوند سیاست پولی باید با قدرت بیشتر جهت بازگرداندن تورم به هدف اقدام کند.   ⭕️ وضعیت

ادامه مطلب »
,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews