رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان می گوید

دالاس رابرت کاپلان

رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان می گوید ریسک پیش بینی رشد اقتصادی ۶.۵٪ برای سال جاری مثبت می باشد.

ادامه نظرات وی:

✅پیش بینی می کنم طی چند ماه آتی شاهد جهش قیمتی تا بیش از محدوده ۲.۵٪- ۲.۷۵٪ باشیم.

✅فدرال رزرو باید به زودی صحبت کاهش خرید اوراق را شروع کند.

✅در سال ۲۰۲۲ افزایش نرخ های بهره باید آغاز شود. و نظرم تغییر نکرده است( کاپلان سال آینده حق رای به نرخ های بهره فدرال رزرو را خواهد داشت)

✅پیش بینی عدم تعادل و مازاد را برای بازار های مالی دارم.

 

بانک فدرال رزرو دالاس

بانک فدرال دالاس یازدهمین بانک مرکزی ایالتی از ۱۲ بانک مرکزی ایالات متحده امریکا است. عدد ۱۱ در اسکنای دلار مشخص کننده چاپ آن پول در بانک مرکزی داراس است.ساختمال بانک مرکزی در شهر دالاس واقع است و ایالات تگزاس، ۲۶شهر از ایالت لوئیزیانا و قسمت های جنوبی نیو مکزیکو را تحت پوشش دارد.
رئیس فدرال رزرو دالاس حق رای در تغییر نرخ بهره بانکی را ندارد.
به خاطر اینکه اقتصاد ایالت دالاس به صنعت نفت وابسته است، بانک مرکزی دالاس بیشتر سرمایه خود را به این بخش اختصاص میدهد.

به مانند یازده بانک فدرال  دیگر ، بانک فدرال رزرو دالاس به بانک های منطقه خود پول نقد می دهد و همچنین سپرده های الکترونیکی را کنترل می کند. رئیس بانک فدرال رزرو دالاس بخشی از چرخش روسای جمهور بانک ها است که به همراه هفت رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو برای تعیین فعالیت در بازار آزاد فدرال گرد هم می آیند. پس به عنوان کمیته بازار آزاد فدرال شناخته میشود.

 

در این خبر نظرات رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان را می خوانید، او می گوید ریسک پیش بینی رشد اقتصادی ۶.۵٪ برای سال جاری مثبت می باشد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews