کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس بر صحبت از کاهش خرید اوراق تاکید می کند

کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس

نظرات رابرت کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس:

✅گزارش ناامید کننده حقوق و دستمزد روز جمعه ممکن است منعکس کننده مشکلات عرضه، افزایش مزایای بیکاری و مشکلات مراقبت از کودک باشد.

✅تقاضای تجاری جهت استخدام بیشتر از ارقام منعکس شده در گزارش ماه آوریل می باشد.

✅هنوز انتظار رشد قدرتمند در سال جاری دارم.

✅زمانیکه تقاضا بالاست توانایی سیاست های پولی جهت افزایش عرضه محدود می باشد.

✅با نزدیک شدن به “پیشرفت قابل توجه بیشتر” درست خواهد بود تا زودتر صحبت در ارتباط با کاهش خرید اوراق آغاز شود.

#FED

 

بانک فدرال رزرو دالاس

بانک فدرال دالاس یازدهمین بانک مرکزی ایالتی از ۱۲ بانک مرکزی ایالات متحده امریکا است. عدد ۱۱ در اسکنای دلار مشخص کننده چاپ آن پول در بانک مرکزی داراس است.ساختمال بانک مرکزی در شهر دالاس واقع است و ایالات تگزاس، ۲۶شهر از ایالت لوئیزیانا و قسمت های جنوبی نیو مکزیکو را تحت پوشش دارد.
رئیس فدرال رزرو دالاس حق رای در تغییر نرخ بهره بانکی را ندارد.
به خاطر اینکه اقتصاد ایالت دالاس به صنعت نفت وابسته است، بانک مرکزی دالاس بیشتر سرمایه خود را به این بخش اختصاص میدهد.

به مانند یازده بانک فدرال  دیگر ، بانک فدرال رزرو دالاس به بانک های منطقه خود پول نقد می دهد. و همچنین سپرده های الکترونیکی را کنترل می کند. رئیس بانک فدرال رزرو دالاس بخشی از چرخش روسای جمهور بانک ها است. که به همراه هفت رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو برای تعیین فعالیت در بازار آزاد فدرال گرد هم می آیند. پس به عنوان کمیته بازار آزاد فدرال شناخته میشود.

 

در این خبر نظرات رابرت کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس را می خوانید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews