رئیس رزرو بانک استرالیا لاو: در حال حاضر اقتصاد استرالیا به طور قابل توجهی مقاوم است

رئیس رزرو بانک استرالیا لاو: در حال حاضر اقتصاد استرالیا به طور قابل توجهی مقاوم است.

 

⭕️ اقتصاد هنوز تحت فشار قیمتی ناشی از مسائل زنجیره تامین قرار دارد.

 

⭕️انتظار نمی رود که هیچ نوع رکودی وجود داشته باشد.

 

 

 

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews