رئیس جمهور چین ژی: ساخت و ساز شبکه های خط لوله نفت و گاز را بهبود خواهیم بخشید

رئیس جمهور چین ژی: ساخت و ساز شبکه های خط لوله نفت و گاز را بهبود خواهیم بخشید.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews