رئیس جمهور چین شی: امنیت و ثبات زنجیره تأمین را تضمین خواهیم کرد

رئیس جمهور چین شی: امنیت و ثبات زنجیره تأمین را تضمین خواهیم کرد.

✅ حمایت مالی از مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را افزایش خواهیم داد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews