رئیس جمهور روسیه پوتین: مشکل اصلی نفت و گاز اختلال در لجستیک است

رئیس جمهور روسیه پوتین: مشکل اصلی نفت و گاز اختلال در لجستیک است و اختلالاتی در پرداخت ها برای صادرات نفت و گاز وجود دارد.

✅ ما باید صادرات انرژی خود را به شرق هدایت کنیم.

✅ جهت افزایش سهم پول ملی در پرداخت ها برنامه ریزی می کنیم.

✅شرکت های نفت و گاز روسیه بازیگران مسئول در بازارهای جهانی هستند.

✅ کشورهای به اصطلاح غیر دوست پذیرفته اند که نمی توانند از گاز روسیه دوری کنند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews