رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن از مصالحه با طرح زیر ساخت ها می گوید

ایالات متحده جو بایدن

رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن می گوید تمایل دارد تا در ارتباط با طرح زیر ساخت ها مصالحه کند.

بایدن همچنین می گوید با قانونگذاران نشست خواهد داشت تا در ارتباط با مولفه های بسته و نحوه انجام هزینه برای آن گفتگو کند.

 

بسته محرک جو‌بایدن چیست؟

بسته محرکاز اقدامی است که دولت برای تحریک اقتصاد ضعیف فراخوانی می کند. هدف از یک بسته محرک نیرو بخشیدن به اقتصاد و جلوگیری از رکود اقتصادی است. همراه با افزایش اشتغال و هزینه مصرف کننده.  مداخله دولت می تواند تأثیر رکود اقتصادی را کاهش دهد.  عنوان مثال ، یک محرک ، یا افزایش هزینه های دولت ، می تواند هزینه های خصوصی را جبران کند. در نتیجه تقاضای کل را افزایش داده و شکاف تولید را در اقتصاد کاهش دهد.

محرک پولی شامل کاهش نرخ بهره برای تحریک اقتصاد است. وقتی نرخ بهره کاهش می یابد ، با کاهش هزینه وام ، انگیزه بیشتری برای وام گرفتن مردم وجود دارد. وقتی افراد و مشاغل بیشتر وام می گیرند ، پول بیشتری در گردش است. انگیزه کمتری برای پس انداز و انگیزه بیشتری برای هزینه وجود دارد. کاهش نرخ بهره همچنین می تواند نرخ ارز یک کشور را تضعیف کرده و در نتیجه صادرات را تقویت کند.  وقتی صادرات افزایش می یابد، پول بیشتری وارد اقتصاد می شود و باعث تشویق هزینه ها و تحریک اقتصاد می شود.

 

گستره روابط خارجی جوزف بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا:
این کشور با تمامی کشورهای عضو سازمان ملل روابط دیولماسی دارد.(بجز چهار کشور)
در سمت اقیانوسیه استرالیا یک همکار مهم از منظر اقتصادی و ژئوپولیتیکی برای ایالات متحده امریکا هست.
در آسیا ایالات متحده متحدان مهمی در ناحیه خاور میانه دارد، از جمله عربستان صعودی.
در ، اتحادیه اروپا از طریق پیمان آتلانتیک شمالی حمایت های نظامی را از ایالات متحده دریافت میکند.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا عهده دار روند پیشرفت روابط بین المللی امریکاست.
کابینه جوزف بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا متشکل از اشخاصی است که پس از تایید در مجلس سنای ایالات متحده بروی کار آمده اند.
آنتونی بلییکن از ایالات نیویورک عهده دار سمت وزیر خارجه امریکاست.
یکی از تفاوت های کابینه جوزف بایدن با کابینه دولت های قبل، حضور نیمی از زنان در پست های مهم هست.

در این خبر می خوانید رئیس جمهور ایالات متحده جو بایدن می گوید تمایل دارد تا در ارتباط با طرح زیر ساخت ها مصالحه کند.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews