رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا: بانک مرکزی هر روز کاری عملیات با نرخ ثابت انجام خواهد داد

رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا: بانک مرکزی هر روز کاری عملیات با نرخ ثابت انجام خواهد داد/ بانک مرکزی عملیات با نرخ ثابت را جهت اطمینان از سقف بالای هدف بازدهی ۱۰ ساله شفاف سازی کرده است.

⭕️روند های اقتصادی در حال پیشرفت است.

⭕️ریسک های اقتصادی در حال حاضر متمایل به نزول هستند اما پس از آن متعادل خواهند شد.

⭕️در صورت لزوم از اعمال سیاست های تسهیلی تر دریغ نخواهیم کرد.

⭕️ معتقدم تورم ۲٪ پایدار نخواهد بود.

⭕️جهت دستیابی به هدف ۲٪ بانک مرکزی زمان بیشتری مورد نیاز است.

⭕️حفظ سیاست های تسهیلی مناسب است.

⭕️افزایش هزینه های مواد اولیه با ایجاد اثرات منفی بر اقتصاد منجر به فشار نزولی قیمت ها می شود.

⭕️ مطلوب است که ارزها با ثبات حرکت کنند که منعکس کننده اصول اقتصادی است.

⭕️حرکت های ارزی بیش از حد که اخیراً مشاهده شده است، برنامه ریزی را برای مشاغل دشوارتر می کند.

⭕️ تأثیر حرکات فارکس بر اقتصاد را به دقت زیر نظر خواهیم گرفت.

⭕️ژاپن در شرایطی نیست که مانند اقتصادهای غربی نرخ بهره را افزایش دهد، زیرا ژاپن هنوز به سطوح پیش از همه گیری بازنگشته است.

⭕️ نظری در مورد سطح خاصی از فارکس ارائه نمی کنم.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews