رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا: اقتصاد ژاپن در یک روند در حال بهبود است

رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا: اقتصاد ژاپن در یک روند در حال بهبود است/ تورم مصرف کننده ژاپن در حدوده ۰.۵٪ در نوسان است و احتمالاً تسریع خواهد شد.

✅سیاست تسهیلی تهاجمی را برای آینده ای قابل پیش بینی حفظ خواهیم کرد.

جدیدترین اخبار حوزه فارکس

,تلگرام xforexnews ,telegram_xforexnews